Lahjoita

Lahjoita

TUE TOIMINTAA LAHJOITTAMALLA

Voit tukea Helsingin Rauhanyhdistys ry:n toimintaa rahalahjoituksilla osallistumalla seurojen
yhteydessä kerättäviin kolehteihin ja ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi sekä tekemällä
kertalahjoituksia.

MobilePay-kolehti: Osallistu seurojen yhteydessä kerättäviin kolehteihin MobilePaylla lyhytnumerolla 81886
Kuukausilahjoitus: Ryhdy kuukausilahjoittajaksi. Valitse haluamasi lahjoituksen summa ja laskutustapa (MobilePay-, e-lasku, sähköposti- tai paperilasku) sekä anna yhteystietosi täällä
Kertalahjoitus MobilePay:lla: Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla lyhytnumerolla 16800
Kertauslahjoitus tilisiirrolla: Lahjoita haluamasi summa tilisiirrolla Helsingin Rauhanyhdistys ry:n tilille FI86 5541 2820 0170 86. Käytäthän maksaessasi viitenumeroa 1009.
Testamenttilahjoitus: Voit halutessasi tehdä myös testamenttilahjoituksen. Testamentin laadinnassa on hyvä käyttää asiantuntijaa. Helsingin Rauhanyhdistys ei itse tarjoa asiantuntija-apua testamentin laadintaan.

Lahjoitusten käyttötarkoitus ja kohteet:
Lahjoituksilla kerätyt varat käytetään Helsingin Rauhanyhdistys ry:n toimintaan, rahankeräysluvassa (RA/2021/131) määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

Rahankeräysluvan tiedot
– Luvan saaja: Helsingin Rauhanyhdistys ry
– Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
– Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2021/131, 09.02.2021
– Keräyksen toimeenpanoaika: 11.02.2021 alkaen
– Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kertyvät varat käytetään hartausseurojen järjestämiseen liittyviin kuluihin, yhdistyksen lapsi- ja sekä vähävaraisten, yksinäisten ja sairaiden parissa tehtävään diakoniatyöhön. Varoja voidaan käyttää myös yhdistyksen hengen mukaisten lehtien ja kirjallisuuden hankkimiseen ja jakeluun.

Lahjoittajien tietojen käsittely:
Lahjoittajien henkilötietoja ja lahjoituksia käsitellään luottamuksellisesti, rekisteri- ja tietosuojaselosteen mukaisesti (ks. www.helsinginrauhanyhditystys.fi). Tietoja käsittelevät ainoastaan tehtävään erikseen nimetyt vastuuhenkilöt.

Lisätietoa:
varainhankinta@helsinginrauhanyhdistys.fi